متن های جدید و زیبا برای کارت عروسی

متن های جدید و  زیبا برای کارت عروسی 

متن های جدید و  زیبا برای کارت عروسی

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال . . .
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید .

 ادامه در ادامه ی مطلب

پایان هر رفتن رسیدن است و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است .
در این آغاز همسفر ما باشید .

انگار تمام آسمان به این پنجره آمده است
که سقف کوچک مان چنین پرستاره است
فردای سبز
آرزویی محال نیست
وقتی شانه های اعتماد
پناه مرغان مهاجر است
که از فراز غروب های دور و دراز
اینکه به جست و جوی آشیانی روشن آمده اند
از امشب تا خورشید راهی نیست
نگاهمان کنید !

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست به جز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
باهم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

یادتونه بچه بودیم می گفتین ایشاا… عروسیتون ؟
حالا وقتشه تشریف بیارید !

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم / هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم
قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید / طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

لانه‌ ای ساخته‌اند با گل یاس سفید
در فراسوی بهار ، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت این دل کوچک ما گل به دامن بشود
در انتظاریم با گل حضور خود محفل آرای سرور ما باشید .

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده ، بهار را به استقبال برویم .
حضورت ای دوست ، قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌ کند .

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی ، در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید .

خانه‌ ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق ، زیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفا
ما در این جمع لطیف ، لطف دیدار تو را می‌ طلبیم .

می‌ خواهیم مهربانی را بیاموزیم
موسم نیلوفران ما شما را می‌ خواند .

پایان هر رفتن رسیدن است
و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است
در این آغاز همسفر ما باشید . . .

زندگی رسم خوشایندی است
ما گره خواهیم زد
دلها را با عشق ، زندگی را با مهر
ما به یک آینه ، یک بستگی پاک قناعت داریم
مقدمتان را گرامی میداریم .

به نام خدای عشق
کنار آشنایی تو آشیانه می‌ کنم
فضای آشیانه را پر از کرانه می ‌کنم
کسی سئوال می‌کند به خاطر چه زنده‌ای و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم .
امیدواریم که گل وجودتان زیباترین نقش باغ خاطره این روز باشید .

آغاز می‌ کنیم زیستن را
پیوستن و یکی شدن را
لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود .

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز ، دل بسته‌ ایم به صبح سپید ، به سپیدی بلندترین تیله خورشید ، دل بسته‌ایم به زندگی ، با ما باشید .

در انتظاریم با گل وجود خود محفل آرای سرور ما باشید .

روز وصل دوستداران یاد باد . مقدمتان به دیده منت .

در پیشگاه حجت محض زمان مهدی ( عج ) ، منجی جهان ، منت‌ دار حضور شمائیم .

در میان همه گلهای نجیب / گل مریم چیدم
و در این محفل عشق / با دوصد شاخه یاس
مقدم پاک شما یاران را / همه گل می‌کاریم

محفلی ساخته‌ایم روشن از پرتو مهر، سایبانش گل سرخ ، بی‌ ریا همچو سپهر
ما در این محفل انس ، در عبادتکده نورانی خود ، شوق روحانی دیدار تو در دل داریم .

شاخ و دم که ندارد !
آدمیزاد احتمال دارد هر اشتباهی را مرتکب شود ، حالا مال ما یک کمی بد فرم تر بوده ، ازدواج کرده ایم !
شما هم خبطی مرتکب شوید ،
بیایید دور هم ، همدیگر را دست می اندازیم ، می خندیم ، حال می دهد به جان شما

معاشران گره از زلف یار باز کنید ، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید .

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال . . .
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید .

پایان هر رفتن رسیدن است و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است .
در این آغاز همسفر ما باشید .

انگار تمام آسمان به این پنجره آمده است
که سقف کوچک مان چنین پرستاره است
فردای سبز
آرزویی محال نیست
وقتی شانه های اعتماد
پناه مرغان مهاجر است
که از فراز غروب های دور و دراز
اینکه به جست و جوی آشیانی روشن آمده اند
از امشب تا خورشید راهی نیست
نگاهمان کنید !

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست به جز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
باهم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

یادتونه بچه بودیم می گفتین ایشاا… عروسیتون ؟
حالا وقتشه تشریف بیارید !

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم / هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم
قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید / طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

لانه‌ ای ساخته‌اند با گل یاس سفید
در فراسوی بهار ، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت این دل کوچک ما گل به دامن بشود
در انتظاریم با گل حضور خود محفل آرای سرور ما باشید .

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده ، بهار را به استقبال برویم .
حضورت ای دوست ، قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌ کند .

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی ، در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید .

خانه‌ ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق ، زیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفا
ما در این جمع لطیف ، لطف دیدار تو را می‌ طلبیم .

می‌ خواهیم مهربانی را بیاموزیم
موسم نیلوفران ما شما را می‌ خواند .

پایان هر رفتن رسیدن است
و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است
در این آغاز همسفر ما باشید . . .

زندگی رسم خوشایندی است
ما گره خواهیم زد
دلها را با عشق ، زندگی را با مهر
ما به یک آینه ، یک بستگی پاک قناعت داریم
مقدمتان را گرامی میداریم .

به نام خدای عشق
کنار آشنایی تو آشیانه می‌ کنم
فضای آشیانه را پر از کرانه می ‌کنم
کسی سئوال می‌کند به خاطر چه زنده‌ای و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم .
امیدواریم که گل وجودتان زیباترین نقش باغ خاطره این روز باشید .

آغاز می‌ کنیم زیستن را
پیوستن و یکی شدن را
لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود .

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز ، دل بسته‌ ایم به صبح سپید ، به سپیدی بلندترین تیله خورشید ، دل بسته‌ایم به زندگی ، با ما باشید .

در انتظاریم با گل وجود خود محفل آرای سرور ما باشید .

روز وصل دوستداران یاد باد . مقدمتان به دیده منت .

در پیشگاه حجت محض زمان مهدی ( عج ) ، منجی جهان ، منت‌ دار حضور شمائیم .

در میان همه گلهای نجیب / گل مریم چیدم
و در این محفل عشق / با دوصد شاخه یاس
مقدم پاک شما یاران را / همه گل می‌کاریم

محفلی ساخته‌ایم روشن از پرتو مهر، سایبانش گل سرخ ، بی‌ ریا همچو سپهر
ما در این محفل انس ، در عبادتکده نورانی خود ، شوق روحانی دیدار تو در دل داریم .

شاخ و دم که ندارد !
آدمیزاد احتمال دارد هر اشتباهی را مرتکب شود ، حالا مال ما یک کمی بد فرم تر بوده ، ازدواج کرده ایم !
شما هم خبطی مرتکب شوید ،
بیایید دور هم ، همدیگر را دست می اندازیم ، می خندیم ، حال می دهد به جان شما

معاشران گره از زلف یار باز کنید ، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید .

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

, , , , , , , , , ,
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: